Iets te melden?

U kunt bij de BPV terecht voor de volgende zaken (in het aangegeven gebied):

google-maps

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bestrating
 • Fietspad
 • Parkeerplaats
 • Rijweg
 • Voetpad
 • Overige bestrating

Groen

 • Beschoeiing
 • Begroeiing
 • Bomen
 • Gras
 • Onkruidverharding
 • Park
 • Plantenbakken
 • Plantsoen
 • Overig groen

Milieuzaken

 • Auto (wrak)
 • Bodemverontreiniging
 • Brom/Fiets (wrak)
 • Luchtverontreiniging
 • Oppervlaktewater
 • Overige milieuzaken

Openbare orde

 • Aanhangers e.d.
 • Caravan/camper
 • Fout parkeren
 • Geluidsoverlast
 • Grote voertuigen/objecten
 • Hondenoverlast
 • Jeugdoverlast
 • Mini containers
 • Overhangend groen (particulier)
 • Reclameborden e.d.
 • Uitstallingen
 • Winkelwagen
 • Overige openbare orde

Reinigen

Voor meldingen over grofvuil, zwerfvuil, huishoudelijk afval, verstopte kolken, schoonmaken singel e.d. kunt u terecht bij GAD.

Speelplaatsen

 • Bestrating (rondom)
 • Groen (rondom)
 • Hekwerken (omheining)
 • Ondergrond (speeltoestel)
 • Speeltoestel
 • Overige speelplaatsen

Verkeerszaken

 • Inrichting
 • Parkeerproblemen
 • Snelheid
 • Overige verkeerszaken

Wegmeubilair

 • Bankje
 • Bruggen, tunnels
 • Monumenten
 • Openbare verlichting
 • Paaltjes, sluishekjes e.d.
 • Prullenbakken
 • Straatnaamborden e.d.
 • Verkeersborden
 • Verkeerslichten
 • Verzamel- ondergrondse container
 • Overig wegmeubilair

Zaken kunt u ook melden bij de gemeente via het meldingenformulier van de Gemeente Huizen (Let op, het formulier opent in een nieuw venster of tab) of via

de Buiten Beter app

Reacties zijn gesloten.