Over

Onze principes:

– Veiligheidsgevoel is een randvoorwaarde voor prettig wonen. – Elke buurtbewoner is (mede) verantwoordelijk voor (zijn of haar) veiligheid. – Het is een bewonersinitiatief om in de eigen wijk die veiligheid samen te versterken. – De samenhang van bewoners en/of versterken mede met politie en gemeente.

 

Onze doelstellingen:

 • Een veilige en rustige en schone wijk en gezamenlijke realisatie daarvan
 • Het verlagen van de kans op inbraak, diefstal en vandalisme
 • Afname van onrustgevoelens
 • Het bevorderen bij bewoners van misdaadpreventief denken
 • Het verhogen van aangiftebereidheid
 • Overleg met Verenigingen Buurtpreventie in andere wijken
 • Het verhogen van het veiligheid(s-gevoel) in de eigen wijk
 • Activiteit van bewoners = waarnemen van ongewone zaken
 • Het samenwerken aan veiligheid in de eigen wijk
 • Het stimuleren van algemene controle op veiligheid en beveiligen van eigen woning en erf  inclusief controle op eventuele gedateerdheid van hang- en sluitwerk
 • Het onderhouden van onderlinge contacten tussen bewoners (waar nodig)
 • Het melden van onregelmatigheden
 • Het verhogen van het “trots op onze buurt” gevoel

Het doel is niet:

 • Eigen rechter spelen, het respectievelijk instellen van een buurtwacht

 Belangrijke meldpunten  

 • 112: in geval van nood/feitelijke misdaad b.v. bij het opmerken van inbraak
 • 0900-8844: meldkamer Politie bij verdachte/dubieuze situaties
 • 0900-8844 wijkagent dhr. Menno Mulder bij verdachte/dubieuze situaties
 • 0800-233490: algemeen klachtennummer gemeente Huizen

Taken Bestuur BPV Holleblok  

 • Het verzamelen van minder urgente informatie uit de buurt
 • Het onderhouden van contact met de wijkagent
 • Extra contactmogelijkheden met de Wijkagent
 • Overkoepelend contact met Politie en Gemeente Huizen
 • Betrokken bij organiseren van bijeenkomsten
 • Afwegen wel of niet via e-mail doorgeven van incidenten

De Politie

 • Verzamelt/verwerkt/zorgt voor ontvangen gegevens en aangiften
 • Surveilleert (meer dan wordt waargenomen!!) in de wijk
 • Informeert de BPV over lopende zaken
 • Geeft waarschuwingssignalen af

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *