Wat is Buurtpreventie?

Een buurtpreventievereniging (BPV) is een initiatief van buurtbewoners om de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt te verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat sociale cohesie een grote impact heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Door het aanwezig zijn van een BPV in een wijk vergroot de sociale interactie tussen burgers en zijn er meer ogen en oren in de wijk, omdat men bewuster bezig is met veiligheid. Niet alleen het aanpakken van bijvoorbeeld overlast, criminaliteit of onveiligheid, maar vooral het voorkomen ervan zijn één van de belangrijkste doelen die door BPV’s nagestreefd worden.

Voorkomen is immers beter dan genezen.

Veiligheidspartners, zoals politie, brandweer en gemeente werken nauw samen met buurtpreventieverenigingen. De communicatielijnen worden gestroomlijnd, waardoor het makkelijker wordt informatie uit te wisselen. Een BPV heeft dus vrijwel altijd een meerwaarde voor de buurt!

Het doel van een BPV

• Streven naar een zo prettig mogelijk woonklimaat,
• Vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners van een wijk of buurt,
• Verbeteren van de sociale controle,
• Ervaringen en ontwikkelingen in de wijk delen,
• Goede informatievoorziening naar bewoners,
• Coördineren van veiligheidsaspecten in de wijk en signaleren naar politie, door structureel overleg met gemeente/politie,
• Initiëren van activiteiten rondom buurtpreventie (noodnummers, thema-avonden, preventietips).

Heeft u iets te melden? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *